CURSURI

ANUL I

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Cursul de management de proiect, derulat pe parcursul a două semestre, își propune să definească noțiunile elementare de management de proiect dând posibilitatea studenților să înțeleagă metodele și tehnicile utilizate în proiecte, dar și să le aplice practic pe teme alese de ei. Cursurile se desfășoară interactiv, iar temele vor fi realizate lucrând în echipe, simulând astfel situațiile reale din proiecte. Expunerea la standardul american de management de proiect (PMBOK 5) le va oferi studenților atât posibilitatea de a înțelege procesele de management de proiect, precum și o posibilă sursă în vederea dezvoltării sau îmbunătățirii metodologiei de management de proiect din companiile în care își desfășoară activitatea. Cursul este susținut de doi practicieni în management de proiect, care își vor utiliza experiența dobândită atât în mediul privat, cât și în cel specific administrației publice pentru a ilustra bune practici și lecții învățate.

Profesori: lect. univ. dr. Simona Bonghez, PMP și conf. univ. dr. Loredana Vladu, MBA, PMP

STRATEGII ȘI TEHNICI DE ATRAGERE A FINANȚĂRII DE LA UE

Cursul de Strategii şi tehnici de atragere a finanţării de la Uniunea Europeană îşi propune să fixeze cadrul teoretic al implementării politicilor comunitare şi să arate importanţa proiectelor în atingerea obiectivelor acestor politici. Altfel spus, cursul încearcă să răspundă, în primul rând, la întrebarea de ce se acordă fondurile europene, pentru a ajunge, mai apoi, la cum se obţine finanţare de la Uniunea Europeană. În ceea ce priveşte cea din urmă întrebare, cursul porneşte de la ideea că orice proiect se adresează unei nevoi. Prin urmare, o atenţie deosebită este acordată pregătirii unui proiect, analizei situaţiei şi identificării nevoilor cu care se confruntă, într-un anumit moment, o organizaţie.

Profesori: prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu și conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc

LEADERSHIP & MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT

Acest curs este principial un curs de psihologie aplicată la contextul echipei de muncă. Particularizarea principiilor psihologiei industrial-organizaționale la realităţile echipei de proiect este foarte facilă şi este făcută explicit în timpul prelegerilor. Obiectivul major al cursului este transmiterea de cunoştinţe şi crearea de deprinderi în rândul studenţilor, care să îi obişnuiască pe aceştia să interpreteze fenomenele individuale şi grupale cu care se confruntă la locul de muncă, în general, şi în echipele din care fac sau vor face parte, în special, ca efecte ale diferenţelor individuale. Cursul este orientat extrem de practic. Se fac minime referinţe teoretice şi se discută ori de câte ori este posibil exclusiv aspecte practice, legate de măsurarea constructelor-ţintă şi de aplicabilitatea acestor măsurări. Referinţele teoretice sunt ţinute la un minim şi sunt făcute doar atunci când în lipsa lor înţelegerea temei respective ar fi pusă în pericol.

Profesori: lect. dr. Carmen Novac și conf. univ. dr. Loredana Vladu, MBA, PMP

ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTELOR

Cursul furnizează elementele referitoare la managementul financiar al proiectelor respectiv al afacerilor prin proiecte, relevând importanţa, natura şi rolul managementului financiar cu explicitarea elementelor teoretice şi aplicative. Se dau soluţii privind proceduri de susţinere financiară a realizării obiectivelor proiectului cu îndeplinirea cerinţelor clientului/beneficiarului, finanţatorului, consorţiului de proiect şi echipei de proiect. Astfel, se furnizează proceduri de rezolvare a situaţiilor financiare care apar pe parcursul vieţii proiectului, având în vedere faptul că proiectul trebuie să producă şi să vândă produse/servicii cu profit pentru consorţiu. Cursul tratează următoarele: planul de afaceri, studiu de fezabilitate, finanţarea proiectului, evaluarea financiară a proiectului, bugetul proiectului, managementul financiar al proiectului, contabilitate managerială, managementul riscurilor financiare.

Prof. univ. dr. Constantin Opran

MANAGEMENT STRATEGIC

În prezent, proiectele se dezvoltă într-un mediu tumultuos în care realitățile economice și sociale se modifică într-un ritm alert. Acest lucru pune o mare presiune pe managerii de proiect și pe echipele acestora care trebuie să găsească soluții inovatoare și eficiente pentru gestionarea organizațiilor lor. Cursul are ca scop însușirea de către studenți a tuturor abilităților, intrumentelor și cunoștințelor necesare pentru a analiza progresul business-ului în scopul de a întreprinde acțiunile cele mai inspirate și eficiente pentru gestionarea proiectelor și a organizațiilor lor.

C.d.a. Cristina Racoceanu și Conf. univ. dr. Loredana Vladu, MBA, PMP